Image

Đầu đọc thẻ từ MR-300

Số lượng(*):

CHI TIẾT SẢN PHẨM

 

- Tiêu chuẩn ISO 7810- ISO 7813
- Đọc được các rãnh 1, 2 và 3
- Kết nối cổng USB. 
- Tốc độ cà thẻ: 10 – 180 cm/giây